Vrouw met jongere man heeft grotere kans vroeger te sterven


Uit onderzoek van het Duitse Max Planck instituut dat gespecialiseerd is in demografisch onderzoek naar de trouw- en sterftecijfers van 2 miljoen Nederlands blijkt dat het voor vrouwen met jongere mannen niet geheel zonder risico is.

Zo zouden vrouwen die trouwen met een zeven tot negen jaar jongere man 20 procent meer kans hebben om vroeger te overlijden ten opzichte van vrouwen met een partner van hun eigen leeftijd. Echter, indien mannen 15 jaar jonger zijn dan zij neemt het vroege sterfterisico met 30 procent af. Voor mannen geldt echter een andere uitkomst. Hoe jonger zijn getrouwde vrouw is, hoe langer hij leeft.

Het is niet duidelijk waarom een jongere man de levensduur van de vrouw verkort. Een mogelijke oorzaak is dat de man minder bereid is voor zijn partner te zorgen naarmate ze ouder wordt dan een partners van gelijke leeftijd. Ook blijkt uit onderzoek dat, indien de man aantrekkelijk gevonden word door een oudere vrouw, hij gezond en rijk dient te zijn